Home Home & FamilyHome Improvement een EngelandFan Boete $ 36.000 voorgebruik maken van een laserRichtlijn

een EngelandFan Boete $ 36.000 voorgebruik maken van een laserRichtlijn

0
0

Defans’acties gedurende het Deense volksliednet zoals deverlichting van vuurwerkveroorzaakt dearena naarkomen te zijn chaotisch,Echter devolgers heb eigenlijk geweestgestraft. Als de Engelsefan isgelegen schuldig aan de UEFAstraf, Thor laserpointer despelers zal zeker zijnverboden vanglobaal competitie. De laser van Engelandherinnering wasgebruikt doorfans bij de halve finale Euro 2020versus Denemarken op woensdag. Deonderzoek zullen ook kijkrecht in delichten vuurwerk door Engelandvolgers gedurende denationaal volkslied.De UEFAheeft al beboet de England FootballVereniging$ 36.000 voor deevenement met degroente lasertip.Na deprima kick, Engelandvolgers heeft gebruik gemaakt van een laser omspuwen op UEFAautoriteiten,Dat heb eigenlijk opengesteld corrigerend procedure. Defans’activiteiten gedurende het Deense volkslieden deverlichting van vuurwerkgemaakt dearena naarkomen te zijn chaotisch,maar defans heb eigenlijk geweestbestraft. Als de Engelsevolgeling isgevonden schuldig aan de UEFAstraf, despelers zal zeker zijnverboden vanglobaal competitie. De laser van Engelandrichtlijn wasgebruikt doorsupporters bij de halve finale Euro 2020versus Denemarken op woensdag. de UEFAzal zeker aanvullend ontdekken deverlichting van vuurwerknet zoals”ontregeling “gedurende denationaal volkslied van Engelandfans. Deinspectie zal zeker aanvullend kijkrecht in deverlichting vuurwerk door Engelandfans gedurende delandelijk volkslied.De UEFAheeft al beboet de England FootballVereniging$ 36.000 voor devoorval met demilieuvriendelijk laserwijzer.